The Kala - Where time stands still...
The Kala Samui Resort, Koh Samui Resort
The Kala Samui Resort, Koh Samui Resort
The Kala Samui Resort, Koh Samui Resort
The Kala Samui Resort, Koh Samui Resort
scroll

婚礼

苏梅卡拉度假酒店拥有一场浪漫的热带婚礼所需要的一切元素:绝佳的场地,奢华的房型,多样的餐种选择以及完全私人化的设计。我们可以为新婚夫妇提供多种选择,无论您想要更加私密的小型婚礼,亦或是豪华的梦幻婚礼,我们都会使您梦想成真。
联系我们请发送邮件至 : wedding@thekalasamui.com 或致电 +66 (0)77 448 515.

婚礼